+385 1 4668 641

Tvrtka Top Start sastavni dio CIAK Grupa d.d.

CIAK Grupa d.d. se obvezao pružati usluge i isporučivati proizvode poštujući odgovarajuće interne, nacionalne i međunarodne norme, zakonske i ostale propise koji se odnose na kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost na radu i energetsku učinkovitost.

 

CIAK Grupa d.d. ispunjava zahtjeve kupca i poštuje utvrđene norme u pružanju usluga i isporuci proizvoda kao obvezu od najveće važnosti, pa se za svaku uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima.

 

Odnosi s kupcima i dobavljačima se zasnivaju i održavaju na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanja termina, specifikacija i zahtjeva za kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost na radu i energetsku učinkovitost, te sigurnost u cestovnom prometu.

 

Trajno se provodi stručno osposobljavanje osoblja sa svrhom podizanja kvalitete i odgovornosti za izvršenje njihovih zadataka.

 

CIAK Grupa d.d. primjenjuje zahtjeve vezane za zdravlje i sigurnost iz norme ISO 45001:2018 i SCC uključivanjem svih dijelova tvrtke te svih zaposlenih – najvišeg rukovodstva, operativnog rukovodstva i radnika u sustav, njihovu motiviranost i upućenost, sprečavanjem nesreća na radu kontinuiranim promišljanjem svih mogućih izvora rizika za radnike, nabavkom zaštitne opreme i odgovarajućih strojeva i uređaja te njihovim pravovremenim ispitivanjem i zamjenom, sprečavanjem  profesionalnih bolesti i rizika za zdravlje povezanih uz posao brigom za radnike, redovitim zdravstvenim pregledima, prevencijom izloženosti štetnim utjecajima i stresu, sprečavanjem ekološke i fizičke štete osvješćivanjem i upućivanjem svih uključenih u radni proces o rizicima i mogućim posljedicama i kako ih izbjeći te kontinuiranim poboljšanjem standarda zaštite zdravlja i sigurnosti radnika i zaštite okoliša.

 

CIAK Grupa d.d. primjenom zahtjeva vezanih za energetsku učinkovitost podupire nabavu energetski učinkovitih proizvoda i usluga i projektiranje koje unapređuje energetsku učinkovitost.

 

CIAK Grupa d.d. primjenom zahtjeva vezanih za sigurnost u cestovnom prometu podržava zahtjeve iz norme ISO 39001:2012 vezane uz sprječavanje smrtnih ishoda ili težih ozljeda u prometu, uključivanjem svih dijelova tvrtke, svih zainteresiranih strana, te svih zaposlenih – najvišeg rukovodstva, operativnog rukovodstva i radnika u sustav, njihovu motiviranost i upućenost, sprečavanjem nesreća na radu kontinuiranim promišljanjem svih mogućih izvora rizika za radnike, nabavkom moderne opreme i odgovarajućih strojeva i uređaja te njihovim pravovremenim ispitivanjem i zamjenom, te brigom za radnike.

 

Međunarodne norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 39001:2012, ISO 45001:2018, ISO 50001:2011 i SCC zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava osiguranja kvalitete, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu i energetske učinkovitosti, te sigurnost u cestovnom prometu, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju. Osvojeno priznanje,certifikat, nastojimo sačuvati i obraniti u svim sljedećim provjerama.

 

Ocjena sustava upravljanja provodi se najmanje jednom godišnje, a planske interne provjere su podloga za poduzimanje korektivnih mjera u daljnjem razvoju integriranog sustava upravljanja za sljedeće razdoblje.

 

Periodična provjera politike sustava upravljanja osigurava njenu trajnu primjerenost.

 

Ova politika je dostupna svim zainteresiranim stranama, te komunicirana sa svima koji rade za i u ime tvrtke CIAK Grupa d.d.